ÅRSMÖTE

Årsmöte för Lomma Taekwondoklubb kommer att ske i lokalen, söndag 31 mars, 16.30.

Senast en vecka innan kommer handlingar att finnas tillgängliga i lokalen.

På mötet skall ordförande väljas för två år (nuvarande Henrik Wendel), sekreterare väljas för två år (nuvarande Lennart Arvidsson) och suppleanter väljas för ett år (nuvarande Nils Erik Berggren och Helena Berthelius).

Hälsningar,
Henrik Wendel/Lomma TKD
henrik.wendel@gmail.com