Gradering CJJ

Gradering för barn till gult/orange bälte kostar 100 kronor, till grönt/blått/brunt bälte kostar det 200 kronor, då vi använder broderade bälten. De som tar ett streck eller två till grönt/blått/brunt bälte behöver inte betala, bara de som tar ett ”helt” nytt bälte. Gradering för vuxna kostar 100 kronor, plus eventuell brodyr på bältet.

Som ni säkert känner till har man i de flesta kampsporter med asiatiskt ursprung delmål för träningen i form av olika bältesfärg som anger utövarens skicklighet. Till varje bälte tränar du ett visst urval av tekniker, och när du tillsammans med din instruktör bedömer att du kan dem tillräckligt bra får du testa till nästa bältesgrad. Observera att barnens bälte ser lite annorlunda ut än ett vuxenbälte.

Om du klarar testet blir du graderad till nästa bältesfärg. Bältesfärgerna i Ju Jutsu är vitt, gult, orange, grönt, blått, brunt och svart bälte. Förutom färgen på bältet har varje grad också ett nummer. De färgade bältena kallas Kyu-grader (elevgrader) för vuxna och Mon-grader för barn. Vitt bälte har nummer 6 (6:e Kyu/Mon) och brunt bälte har nummer 1 (1:a Kyu/Mon). Det svarta bältet är uppdelat i tio olika nivåer, Dan-grader (mästargrader). 1:a Dan är det första och 10:e Dan är det högsta. Vitt bälte har du som nybörjare.

Efter ungefär en termins träning är du redo att testa till gult bälte (5:e Kyu/Mon) och efter ytterligare en termin kan du kanske testa till orange bälte (4:e Kyu/Mon). Efter detta är ditt avancemang mycket individuellt beroende på hur mycket och hur ambitiöst du tränar. Är du riktigt duktig kanske du kan testa till svart bälte 1:a Dan redan efter fem års träning som vuxen. Därefter har du möjlighet att ägna resten av ditt liv åt att fortsätta uppåt i Dangraderna.

Bältet som man bär skall spegla kunskaperna man har fått i ju jutsu. Man skall dock inte stirra sig blind på bältesfärgen, bältets huvudfunktion är främst att hålla ihop dräkten. Tiderna till tester för nästa grad är individuella. Kunskap och förståelse för  principer är det viktigaste som bedöms vid varje test

Vitt bälte

Nybörjare använder vitt bälte. Ingen förkunskap krävs.


Gult bälte

Det gula bältet är det första bältet du tar och kanske det viktigaste. Det visar nämligen att du inte bara började träna, du gav inte upp! Första graderingen kan vara lite nervös, framför allt för barnen, men har man bara tränat ordentligt under terminen så är det inga problem.

Orange bälte

Till orange bälte krävs det normalt sett ytterligare en termins träning. De grundläggande teknikerna börjar nu att finslipat

Grönt bälte

För de vuxna krävs det en termins träning till för att nå grönt bälte, för barnen tre terminer. Barnens gröna bälte delar vi upp i tre delmål, ett grönt streck på ett orange mon-bälte efter en termin, två streck efter två terminer, och det gröna mon-bältet efter tre terminer. När man har tagit grönt bälte börjar den avancerade träningen på allvar.


Blått bälte

För att ta blått bälte hos oss gäller det att kämpa! Detta är det första bältet där vi inte har någon specifik tidsram inför graderingen, men åtminstone ett års träning från grönbältesgraderingen är det som gäller. Barnen graderar till ett blått streck på det gröna mon-bältet per termin tills de är redo att ta det blåa mon-bältet


Brunt bälte

Det bruna bältet skall visa att du är väldigt bra, tekniskt skicklig, och är redo att börja träningen inför svart bälte. För barnen är brunt bälte det sista de tar som mon-bälte, sedan slussas de in till kyu-graderna

 

Svart bälte

Svart bälte är egentligen inte målet med träningen, utan bara början på din kampsportsresa! Med svart bälte krävs det av dig att du kan representera träningen, klubben, kampsporten vi tränar, och även kampsport generellt gentemot allmänheten. Du måste ha uppnått en mental mognad för att få gradera till svart bälte i Combat Ju Jutsu.

När man tar svart bälte hos oss köper vi tränare/elever/föräldrar gemensamt ett svart bälte från Kataaro. Kolla gärna in dem, genom länken nedan.