Taekwondo

Taekwondo – alla kan träna Taekwondo, motion för kropp och själ

Huvudmålet med all träning är att stärka individens fysiska och psykiska förmåga. Framförallt ska varje individ känna att han/ hon har presterat något efter varje träningspass. Det viktiga är att träningen kan erbjuda något för alla oavsett vilka mål man själv har. Taekwondo ger en väldigt allsidig träning för hela kroppen, du tränar bl a upp kondition, styrka, självförtroende, smidighet, balans och koncentration

Taekwondo som träningsform

Taekwondo främjar individens koncentration, koordination, självkontroll, medvetande, mod, självförtroende samt fysiska och psykiska utveckling. Man lär sig även vad som är rätt eller fel och att kunskap innebär att man även har ett moraliskt ansvar. Man lär sig på så sätt att inte tillgripa våld mot andra människor, man arbetar mot mobbing och andra former av våld

Vad är Taekwondo?

Taekwondo är en koreansk stridskonst där du får använda dina händer och fötter i självförsvarssyfte. Målet med Taekwondo är att utveckla dig själv som människa. Taekwondo betyder  ”Fotens och handens väg” – Tae betyder ”fot” – Kwon betyder ”hand” – Do står för ”vägen”.

Modern taekwondo

När Japan besegrades och Korea befriades efter 1945, ville koreanerna eliminera alla typer av japanska influenser. Bland annat ville man förena alla olika kampsportskolor (kwan) till en enda nationell kampkonst. Det diskuterades vilt i ett par år, och man kom överens om att den nya nationalsporten skulle vara baserad på Taekyon och heta TaeKwonDo. I slutet på 1950-talet hade alla skolor förenats och börjat lära ut Taekwondo. 1961 bildades koreanska TKD- förbundet och sen dess har Taekwondo spridigt sig över världen. Taekwondo finns numera i över 130 olika länder. Nu det senaste decenniet har Taekwondon kämpat för att få vara med i OS 1994 beslutades det att Taekwondo skulle vara OS-gren och i Sydney 2000 gjorde sporten OS-premiär. TKD är idag en av världens största kampsporter och den snabbast växande.

Sporttaekwondo

Taekwondo som sport är fartfylld och spektakulär. En sofistikerad sport som kräver skicklighet i taktik, strategi och explosiv snabbhet hos de tävlande. Två spelare möts i 2 – 3 ronder à 1,5-2 minuter beroende på nivå, kön, ålder och tävlingens utformning. De två spelarna identifieras med hjälp av varsin färg, röd (hong) eller blå (chong), som finns på hjälm och väst. Poäng ges för träffar på kroppsvästen och huvudet, spelarna bär skyddsutrustning på armar, ben, bål och huvud. Slag och sparkar är poänggivande men slag mot huvudet är förbjudna, tekniker under bältet är inte tillåtna. Eftersom reglerna är så pass hårda blir spelarens mentala styrka och taktiska sinne lika viktigt som styrka och teknik.

Poomsae – Mönster

Taeguk är en symbol som representerar kosmos skapelse och mänskligt liv. Cirkeln symboliserar evighet och det röda och blå fältet symboliserar yin ( um på koreanska ) och yang, motsatsernas ömsesidighet. I Taeguk förenas kosmos och människan i symbios. De åtta symbolerna runt cirkeln kallas gwe och varje mönster i Taeguk Poomsae motsvarar en av dessa symboler. Taeguk Poomsae utgår från grundtekniker, ibland med tyngdpunkt på hand, ibland på fot, ibland med jämvikt mellan de två. I Poomsae tränar man på attack och försvar, i en serie rörelser växlar man snabbt mellan olika tekniker. Grader Inom Taekwondo finns det liksom inom många andra kampsporter ett bältessystem för att visa hur långt man har kommit inom kampsporten. Koreanerna jämför ofta ens utveckling med en växt och det gäller även inom Taekwondo. Upp till rött bälte går man efter ett räknesystem där man räknar Gup. När man kommer upp på svart bälte börjar istället räkna Dan. Bältessystemet är olika mellan olika klubbar och olika länder