Som vi alla vet så är det nu hårdare restrektioner från o med den 24 november, detta kommer att påverka våra medlemmar och vår förening.

Efter möte med Lomma fritidsnämnd idag rådde de oss att stänga ner all träning för våra medlemmar som är födda 2004 eller tidigare. Det innebär att följande grupper kommer att läggas ner tills vidare: Ungdom&vuxen,
traditionell och båda grupper för våra familjeträningar, de som är födda 2005 eller senare får självklart träna i våra barngrupper som kommer att bestå tills vidare.
Vi tror inte att antalet som ligger på remiss om max 8st personer per sammankomst kommer att gälla för idrottsföreningar och barn. Vi hoppas och tror att alla våra barnträningar kan fortsätta med sin träning, det innefattar även vår kampträning.

Då är det den stora frågan om gradering…

Barn&ungdomsgruppens nybörjare och avancerade som ska ta gult bälte samt högre bälte kommer att få sin gradering nu på måndag lite hastigt, men vad kan vi göra…
Avancerade måste anmäla sig med namn o bälte till kenta80@gmail.com senast fredag kl.09.00 för att kunna få bälte. Kostnad är 100kr istället för 200kr och då inkluderas diplom och bälte, betalas på plats via swish eller kontant.
För familjegrupperna kommer vi att ha gradering nu på söndag, lika hastigt här, men det är som det är… Hoppas ni alla kan komma och ta nytt bälte, detta kommer att kosta 100kr istället för 200kr inkluderat diplom och ett nytt bälte. Betalas på plats via swish eller kontant. Ni kan låta barnen gradera sig den 14e och den 16e istället om ni så vill. Den avancerade gruppen måste anmäla sig med namn o bälte till kenta80@gmail.com senast fredag kl.09.00 för att kunna få bälte.
Det kommer att bli en gradering för nybörjare, mellangrupp och avancerade barnen måndagen den 14e och onsdagen den 16 december, mer info om detta kommer senare.

Det är väldigt ledsamt för oss att behöva ställa in träningar för våra äldre medlemmar, men vi är tvungna att följa de regler som vi nu har fått av både FHM och Lomma fritidsnämnd.

Med vänliga TKD-hälsningar
Lomma Taekwondo styrelse