Teori och termer.

Terminologi 9gup – svartbälte

Nedan lista som PDF  Terminologi 9gup – svartbälte

Instruktörer                                                             

ChokyoNim                                                                Instruktör med Kupgrad

KyosaNim                                                                   Instruktör 1-3 dan

SaboNim                                                                     Instruktör 4-6 dan

KwanjaNim                                                                Instruktör 7-9 dan, mästare

Räknesystem

0                                                                                     Kong

1                                                                                     Hanna

2                                                                                     Tull

3                                                                                     Sett

4                                                                                     Nett

5                                                                                     Tass

6                                                                                     Jass

7                                                                                     Ilkopp

8                                                                                     Jadull

9                                                                                     Ahopp

10                                                                                  Jall

11                                                                                  Jallhanna

12                                                                                  Jalltull

13                                                                                  Jallsett

14                                                                                  Jallnett

15                                                                                  Jalltass

16                                                                                 Jalljass

17                                                                                 Jallilkopp

18                                                                                 Jalljadull

19                                                                                 Jallahopp

20, 30, 40 och 50                                                     Sumull, Surun, Mahun och Swin

Kommando

Charyot                                                                       Givakt

Kyung-ye                                                                    Buga

ChawuYangwu                                                         Vänd mot partner

Joonbi                                                                          Färdiga

Shijak                                                                           Börja

Kaljeo                                                                          Bryt

Keso                                                                            Fortsätt

Keuman                                                                      Slut /återgå

Tiro-dora                                                                    Vänd helt om

Pallbako                                                                      Skifta fot

Kiap                                                                              Kampskrik

Tekniker

Jireugi                                                                          Slag (som kommer ifrån bältet )

Chireugi                                                                      Slag (ifrån övriga områden )

Chigi                                                                             Stöt

Makki                                                                           Blockering

Chagi                                                                            Spark

Chaolligi                                                                      Spark, med rakt ben (uppvärmning)

Seogi                                                                            Ställning

Kiurogi                                                                         Kamp

HanbonKiurogi                                                         1 stegs sparring

DobonKiurogi                                                           2 stegs sparring

SaebonKiurogi                                                          2 stegs sparring

Poomse                                                                      Mönster

Kiorogi                                                                         Kamp

Kyukpa                                                                        Kross

Specificering av teknik

Arae                                                                             Lågsektion

Momtong                                                                   Mittendelssektion

Eolgul                                                                           Högsektion

Ap                                                                                 Framåt

Dwit                                                                              Bakåt

Yeop                                                                             Sidan

Naeryo                                                                        Neråtgående

Ollyo                                                                             Uppåtgående

An                                                                                 Inåtgående

Bakkat                                                                         Utåtgående

Deung                                                                          Omvänt

Bandae                                                                        Samma (ben som arm)

Baro                                                                              Motsatt (ben som arm)

Oen                                                                              Vänster

Oreun                                                                          Höger

Pyojeok                                                                      Teknik mot mål (hand)

Twio                                                                             Hoppande

Kroppsdelar

Mom                                                                            Kropp

Pal                                                                                 Arm

Dari                                                                               Ben

Meory                                                                         Huvud

Noon                                                                            Ögon

Ko                                                                            Näsa

Gwi                                                                               Öra

Teok                                                                             Haka/käke

Yeopgoori                                                                  Kroppssidorna

Gaseum                                                                      Bröst

Myong chi                                                                  Solarplexus

Palmok                                                                        Underarm

Son                                                                               Hand

Sonnal                                                                         Handkant/knivhand

SonnalDeung                                                            Omvänd knivhand

Batang Son                                                                Nederkanten av handflatan

Ageum Son                                                                Området mellan tumme och pekfinger

PyonseonKeut                                                         Fingertopp

Jumeok                                                                       Knytnäve

MeJumeok                                                                Undersidan av knytnäve

DeungJumeok                                                          Översidan av knytväven

Palkoop                                                                       Armbåge

Mooreup                                                                    Knä

Baldeung                                                                    Vrist

Balkeut                                                                        Tår

Apchook                                                                     Trampdyna

Dwichook                                                                   Undersidan av hälen

Dwitkoomchi                                                            Baksidan av hälen

Balnal                                                                           Fotkanten

Balbadak                                                                     Fotens undersida

 

Ställningar

Charyotseogi                                                            Givakt ställning, fötter; V-ställning

Moa seogi                                                                  Givakt ställning, fötter; parallella

Naranhiseogi                                                            Axelbred ställning, fötter; parallella

Pyonhiseogi                                                              Axelbred ställning, fötter; V-ställning

Joochomseogi                                                          Ridande ställning

Nachooeoseogi                                                       Ridande ställning, bred

Apseogi                                                                       Kort framåtställning

Apkoobiseogi                                                           Lång framåtställning

Dwitkoobiseogi                                                        Bakåtställning, L-ställning

Beomseogi                                                                Tigerställning

Koaseogi                                                                     Korsställning

Haktariseogi                                                              Tran ställning

Blockeringar

Araemakki                                                                 Låg blockering

Momtongmakki                                                       Mitt blockering

Eolgulmakki                                                               Hög blockering

An makki                                                                    Inåtgående blockering

Bakkatmakki                                                             Utåtgående blockering

Yeopmakki                                                                 Sidoblockering

Hechyomakki                                                            Dubbelblockering

Batangsonmakki                                                      Blockering med handflatan

Eotguromakki                                                           Korsblockering

Gawamakki                                                               Saxblockering

Sonnalmakki                                                             Dubbel Knivhandsblockering

Hansonnalmakki                                                      Knivhandsblockering

Oesanteulmakki                                                      Enkel Låg och hög sidoblock samtidigt

Keumgangmakki                                                     Hög block och låg sidoblock samtidigt

Santulmakki                                                              Dubbla höga sidoblockeringar

Geodeuromakki                                                      Vaktande blockering

Yeopchago                                                                 Spark blockering i sidan

 

Slag, ifrån bältet

Araejireugi                                                                 Lågt slag

Momtongjireugi                                                      Mittslag

Eolguljireugi                                                              Högt slag

Barojireugi                                                                 Motsatt slag (motsatt fot som hand)

Bandaejireugi                              Samma slag (samma fot som hand)

Doobeonjireugi                                                       Dubbelt slag

Doojumeokjecheo- jireugi                                  Dubbelt uppåtgående knytnävslag

Jumeokdangyteokjireugi                                     Knytnävs, nerifrån och upp på hakan slag

Stöt
Pyonseonkeutsewochireugi                              Rak fingertoppsstöt

 

Spark
Apchagi                                                                       Framåt spark

Yeopchagi                                                                  Sido spark

Dwitchagi                                                                   Bakåt spark

Pitt chagi                                                                     Snedvinklad framåtspark

Dollyochagi                                                                Rund spark ( hög )

Pandaechagi                                                             Motvänd rundspark ( hög )

Naeryochagi                                                              Yxspark

Antarichagi                                                                Inåtgående cirkelspark

Bakkatchagi                                                               Utåtgående cirkelspark

Fyorrochagi                                                               Krokspark / framåtgående hälspark

Pyojeokchagi                                                            Målspark

Twiochagi                                                                   Hopp spark

Biteurochagi                                                              Utåtgående spark

Mireochagi                                                                Tryck spark

Chapkochagi                                                             Ta fatt spark

Gawichagi                                                                  spark mot två mål

Övrig terminologi

Tae                                                                                Fot/spark

Kwon                                                                           Hand / slag

Do                                                                                 Väg/system

Dojang                                                                         Träningslokal

Dobook                                                                       Träningsdräkt

Ti                                                                                    Bälte

Hogoo                                                                          Kampväst

Chong                                                                          Blå

Hong                                                                            Röd

Gup                                                                              Elevgrad

Dan                                                                               Instruktörsgrad

9 Gup – Gult bälte
-Fröet börjar gro

Teori: 9 Gup – Gult bälte
____________________

8 Gup_Grönt bälte
-Ungträdet står i solen och växer

Teori: 8 Gup – Grönt bälte

____________________

7 Gup Grönt bälte med ett blått streck

Teori: 7 gup Grönt bälte m. 1 blått streck
____________________

6-Gup Blått bälte
-Löven växer ut på trädet

Teori: 6 Gup – blått bälte
____________________

5 Gup_Blått bälte med 1 rött streck

Teori: 5 Gup – blått bälte m. 1 rött streck.
____________________

4 Gup – Rött bälte
-Knopparna växer ut på trädet

Teori: 4 Gup – rött bälte

___________________

3Gup_Rött bälte med ett svart streck

Teori: 3 Gup – rött bälte med ett svart streck

___________________

2 Gup_Rött bälte med två svarta streck

Teori: 2 Gup – rött bälte med två svarta streck

___________________

1 Gup Rött bälte med tre svarta streck

Teori: 1 Gup -rött bälte med tre svarta streck

__________
Svart bälte – Dan
Taeguk: Koryo

Taekwondo Black Belt Form # 1– WTF Black Belt Form # 1 (Koryo)
Taekwondo Black Belt Form # 2– WTF Black Belt Form # 2 (Keumgang)
Taekwondo Black Belt Form # 3– WTF Black Belt Form # 3 (Taebaek)
Taekwondo Black Belt Form # 4– WTF Black Belt Form # 4 (Pyongwon)
Taekwondo Black Belt Form # 5– WTF Black Belt Form # 5 (Shipjin)
Taekwondo Black Belt Form # 6– WTF Black Belt Form # 6 (Jitae)
Taekwondo Black Belt Form # 7– WTF Black Belt Form # 7 (Cheonkwon)
Taekwondo Black Belt Form # 8– WTF Black Belt Form # 8 (Hansu)
Taekwondo Black Belt Form # 9– WTF Black Belt Form # 9 (Ilyo)